Email: imsigalas@hotmail.com | Τηλ.: 6944 396049 | | English

ΣΥΧΝΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Διαταραχή της νοητικής ανάπτυξης (νοητική καθυστέρηση)
Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές
Διαταραχή αυτιστικού φάσματος (διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή)
Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (διαταραχή της δραστηριότητας και της προσοχής)
Διαταραχή διαγωγής
Εξαρτήσεις
Ψυχώσεις (κυρίως σχιζοφρένεια)
Διαταραχές της διάθεσης
Αγχώδεις και φοβικές διαταραχές
Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή
Διαταραχή στρες μετά από ψυχοτραυματική εμπειρία
Διαταραχή μυοσπασμάτων (τικ)
Μη οργανική ενούρηση
Μη οργανική εγκόπριση
Διαταραχές στην λήψη τροφής
Διαταραχές του ύπνου
Διαταραχή του ελέγχου των ενορμήσεων
Διαταραχή ταυτότητας φύλου
Πηγές


ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (νοητική καθυστέρηση).

Η ανάπτυξη της νοημοσύνης είναι ατελής. Ανάλογα με την βαρύτητα της διαταραχής, καθυστερεί ή αναπτύσσονται ατελώς ο λόγος, κινητικές και γνωστικές δεξιότητες, η ικανότητα μάθησης κλπ. Σε βαρύτερες καταστάσεις μπορεί να συνυπάρχουν και άλλα ψυχολογικά ή οργανικά προβλήματα.


ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ.

Ένα κατά άλλα έξυπνο παιδί μπορεί να παρουσιάζει δυσκολία:


ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή).

Οι ελαφριά αυτιστική διαταραχή, που συνδυάζεται με κανονική νοημοσύνη, παλαιότερα ονομαζόταν «σύνδρομο Asperger». Το παιδί παρουσιάζει ποικίλης βαρύτητας:


ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (διαταραχή της δραστηριότητας και της προσοχής).

Το παιδί μπορεί να παρουσιάζει:


ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ.

Αντικοινωνική, επιθετική ή προκλητική συμπεριφορά, πιο βίαιη από την αναμενόμενη για την ηλικία του παιδιού. Μπορεί να εκδηλώνεται μόνο στο σπίτι ή και σε άλλους κοινωνικούς χώρους και να συνδυάζεται με ομαλή κοινωνικοποίηση ή κοινωνική απομόνωση του παιδιού. Συχνά υπάρχουν προβλήματα με τον Νόμο, ειδικά στην εφηβεία. Η διαταραχή προκλητικής εναντίωσης αναφέρεται σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας, που παρουσιάζουν λιγότερο βίαιη, προκλητική συμπεριφορά, κυρίως στο οικογενειακό περιβάλλον.


ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ.

Εμφανίζονται συνήθως στην εφηβεία ή λίγο ενωρίτερα. Συχνά συνυπάρχουν σοβαροί επιβαρυντικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες. Οι έφηβοι μπορεί να αναπτύξουν κατάχρηση και εξάρτηση:

Τα βασικά συμπτώματα της εξάρτησης είναι:


ΨΥΧΩΣΕΙΣ (κυρίως σχιζοφρένεια).

Συνήθως, αλλά όχι πάντοτε, εμφανίζονται στην εφηβεία ή αργότερα και είναι χρόνιες παθήσεις, με περιόδους υφέσεων και εξάρσεων. Εμφανίζουν συνδυασμούς των εξής διαταραχών:


ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ.

Μπορούν να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε περίοδο της ζωής. Οι συχνότερες στα παιδιά και στους εφήβους είναι οι εξής:


ΑΓΧΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΒΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ.

Θα αναφερθούν οι συνηθέστερες διαταραχές που εμφανίζονται στα παιδιά ή στους εφήβους:


ΙΔΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ.

Χαρακτηρίζεται από ιδεοληψίες, μόνες ή σε συνδυασμό με ψυχαναγκασμούς. Οι ιδεοληψίες είναι ανεπιθύμητες ιδέες, εικόνες ή παρορμήσεις, που “μπαίνουν στο μυαλό” με τρόπο επαναλαμβανόμενο και στερεότυπο. Προκαλούν δυσφορία και φόβο, επειδή συνήθως έχουν αισχρό ή βίαιο περιεχόμενο. Οι ψυχαναγκασμοί είναι παράλογες τελετουργικές πράξεις, στις οποίες αθέλητα καταφεύγει ο ασθενής, προκειμένου να “ελέγξει” τις ιδεοληψίες του. Πχ το παιδί πλένει πολλές φορές τα χέρια του για να μην αρρω-στήσει αυτό ή οι γονείς του, ή αναβοσβήνει πολλές φορές το φως του δωματίου του πριν κοιμηθεί κλπ.


ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΡΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΨΥΧΟΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

Η αιτιολογία είναι πάντοτε εξωτερική, ένα ψυχολογικό τραύμα. Ο τρόπος αντίδρασης σε μια τραυματική εμπειρία εξαρτάται από την βαρύτητα της, αλλά και από την ψυχική ανθεκτικότητα του ανθρώπου, που την υφίσταται. Όσον αφορά τα μικρά παιδιά, συνηθισμένα τραυματικά γεγονότα μπορούν να είναι η ασθένεια ή ο θάνατο ενός γονιού, το διαζύγιο, ένας αιφνίδιος τραυματισμός ή ασθένεια του ίδιου του παιδιού, κάποια μορφή ψυχολογικής, σωματικής ή, ακόμη χειρότερα, σεξουαλικής κακοποίησης κλπ. Αρχικά μπορεί να εμφανισθεί σύγχυση, συμπτώματα έντονου άγχους, αίσθηση αποπροσανατολισμού. Εάν δεν υπάρξει ανακούφιση, παρατηρούνται επεισόδια αναβίωσης του τραυματικού γεγονότος, εφιάλτες, “μούδιασμα” του συναισθήματος, απομόνωση, απάθεια, άγχος και αίσθημα απειλής, κατάθλιψη κλπ.


ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΥΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ (τικ).

Τα τικ είναι ακούσιες, ταχείες, επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή ήχοι, που εμφανίζονται ξαφνικά και δεν εξυπηρετούν κανέναν προφανή σκοπό. Οι κινήσεις μπορεί να είναι απλές ή σύνθετες. Ο ασθενής μπορεί να ελέγχει την εμφάνισή τους για ορισμένο χρονικό διάστημα, αλλά ανακουφίζεται πολύ, όταν τους επιτρέπει να εκδηλωθούν. Παραδείγματα κινητικών τικ είναι το ανοιγοκλείσιμο των ματιών, το τίναγμα του κεφαλιού, μορφασμοί, το σήκωμα του ώμου κλπ. Τα φωνητικά τικ μπορεί να περιλαμβάνουν κραυγές, λέξεις ή ολόκληρες φράσεις. Η διαταραχή τικ μπορεί:


ΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΕΝΟΥΡΗΣΗ.

Το παιδί ουρεί επάνω του την νύχτα (συνήθως) ή την ημέρα, χωρίς να το θέλει και χωρίς να μπορεί να το σταματήσει. Πρωτοπαθής: Το παιδί δεν έχει ελέγξει ποτέ την ούρηση. Μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια και συχνότερα οφείλεται σε αργή ωρίμανση του σφιγκτήρα της ουροδόχου κύστης. Δευτεροπαθής: Έχει προηγηθεί κανονική ούρηση για ένα χρονικό διάστημα. Συνήθως σχετίζεται με κάποιο τραυματικό γεγονός ή δυσάρεστη αλλαγή στην ζωή του παιδιού.


ΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΕΓΚΟΠΡΙΣΗ:

Το παιδί αφοδεύει επάνω του ή σε ακατάλληλα σημεία μέσα στο σπίτι. Δεν είναι αποτέλεσμα πάθησης του εντέρου, ενώ μπορεί να σχετίζεται με οικογενειακή δυσλειτουργία ή ένα σοβαρό ψυχοτραυματικό γεγονός.


ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΡΟΦΗΣ.

Εμφανίζονται συνήθως στην εφηβεία και είναι πιο συνηθισμένες στα κορίτσια. Οι πιο συνηθισμένες είναι:


ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ.

Οι πιο συνηθισμένες στα παιδιά είναι:


ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΝΟΡΜΗΣΕΩΝ.

Τα παιδιά και οι έφηβοι μπορεί να εμφανίζουν:


ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ.

Το παιδί εκφράζει έντονη επιθυμία να ανήκει ή επιμένει ότι ανήκει στο αντίθετο φύλο από το ήδη προσδιορισμένο, ενώ απορρίπτει έντονα συμπεριφορές που ταιριάζουν στο φύλο του. Η διαταραχή εμφανίζεται στην προσχολική ηλικία. Το παιδί δεν ενοχλείται από τις ιδέες του, αλλά από την κοινωνική απόρριψη που παίρνει εξαιτίας τους, δηλαδή από τις αντιδράσεις των μελών της οικογένειάς του, των συμμαθητών του κλπ. Ο σχολικός εκφοβισμός (μπούλινγκ) είναι πολύ συχνός στα παιδιά αυτά. Τα παιδιά με διαταραχή ταυτότητας φύλου επιθυμούν να ντύνονται με ρούχα του αντίθετου φύλου, να παίζουν αντίστοιχα παιγνίδια, να ζωγραφίζουν αντίστοιχες εικόνες. Είναι συχνότερη στα αγόρια, αλλά παρατηρείται και στα κορίτσια, που όμως αντιμετωπίζουν μικρότερη απόρριψη, τουλάχιστον στην παιδική ηλικία.

ΠΗΓΕΣ