Email: imsigalas@hotmail.com | Τηλ.: 6944 396049 | | English

Οι συνεπειες των κοινωνικο-οικονομικων κρισεων στην υγεια μας

1. Τι εννοούμε με τον όρο "κρίση";

Στην αρχαία Ελληνική γλώσσα η "κρίσις" σχετίζεται με την διακριτική ικανότητα, την ικανότητα δηλαδή να βλέπει κάποιος καθαρά, να ξεχωρίζει ένα πράγμα από ένα άλλο ή να το χωρίζει στα στοιχειώδη μέρη του. Σχετίζεται επίσης με την διαδικασία του σχηματισμού γνώμης ή της λήψης απόφασης για ένα ζήτημα. Υπάρχουν πολλές αναφορές του όρου στην αρχαία Ελληνική γραμματεία, ο σύγχρονος όμως ορισμός στηρίζεται στην Ιπποκρατική χρήση της έννοιας προκειμένου να περιγραφεί το κρίσιμο στάδιο μιας νόσου, το σημείο δηλαδή στο οποίο θα φανεί αν η νόσος θα εξελιχθεί στην κατεύθυνση της ίασης ή της κατάληξης του ασθενούς. Η χρήση αυτή σταδιακά κατέληξε να ταυτίζεται με την έννοια της ασθένειας καθεαυτής.

Ο διεθνής ορισμός της «κρίσης», που έχει ενσωματωθεί και στην γλώσσα μας, είναι ένα γεγονός που οδηγεί ή αναμένεται να οδηγήσει σε μια ασταθή και επικίνδυνη κατάσταση, και που αφορά ένα άτομο ή μια ευρύτερη ομάδα – οικογένεια, κοινότητα, κοινωνία – είτε ακόμη ένα οικοσύστημα κλπ. Το άτομο, η ομάδα ή, γενικότερα, ο ζωντανός οργανισμός, που βρίσκεται σε κρίση, βρίσκεται αιφνίδια στην ανάγκη να αλλάξει τον τρόπο της λειτουργίας του, αφού βιώνει την παρεμπόδιση της ομαλής εξέλιξης μιας διεργασίας, απαραίτητης για την διατήρηση της σταθερότητάς του.

Στην Αγγλική γλώσσα, εκτός από το "crisis", χρησιμοποιείται και ο όρος "shock" με παρόμοια έννοια.

 

2. Τι είδη κρίσης υπάρχουν;

Καταρχήν η κρίση αφορά ζωντανούς οργανισμούς: Άτομο, οικογένεια, κοινωνία, χώρα, ένα οικοσύστημα κλπ. Μπορεί να οφείλεται σε προβλήματα διαπροσωπικά, υγείας, φυσικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, περιβαλλοντικά.

 

3. Τι είναι οικονομική κρίση;

Οικονομική κρίση είναι η διαρκής και αισθητή μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και ικανότητας ενός ατόμου ή μιας κοινωνικής ομάδας (οικογένειας, κοινότητας, χώρας κλπ.). Για μία χώρα, με τον όρο «οικονομική δραστηριότητα» εννοούμε όλα τα μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας, όπως η απασχόληση, το εθνικό προϊόν, οι τιμές, οι επενδύσεις κλπ. Ο βασικότερος δείκτης οικονομικής δραστηριότητας είναι οι επενδύσεις, οι οποίες, όταν αυξομειώνονται, συμπαρασύρουν μαζί τους και όλα τα υπόλοιπα οικονομικά μεγέθη. Κάθε οικονομία θεωρείται ότι παρουσιάζει διακυμάνσεις στην εξέλιξή της. Η οικονομική κρίση παρουσιάζεται στην φάση της ύφεσης – συρρίκνωσης της οικονομίας. Άλλωστε συχνά χρησιμοποιούμε τον όρο «ύφεση» για να περιγράψουμε το ίδιο οικονομικό φαινόμενο.

Στην διεθνή ιστορική εμπειρία αναφέρονται τρεις μείζονες οικονομικές κρίσεις στον 20ο αιώνα: Το κραχ του ’29, την οικονομική κατάρρευση των πρώην Σοβιετικών χωρών στις αρχές του ’90 και την ασιατική οικονομική κρίση στην εκπνοή του αιώνα. Ενώ στην βιβλιογραφία αναφέρεται ότι στα τελευταία 800 χρόνια παρουσιάζονται μεγάλες οικονομικές καταστροφές κάθε 20 χρόνια.

4. Πού οφείλονται οι οικονομικές κρίσεις;

Στην βιομηχανική και τεχνολογική εποχή, στην οποία βρισκόμαστε τους τελευταίους αιώνες, κάθε μεγάλη οικονομική κρίση ξεκινάει από μια δυσαναλογία ανάμεσα στον βαθμό παραγωγής και ζήτησης προϊόντων, γεγονός που έχει σαν κύριο αρνητικό αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας. Σύμφωνα με την μαρξιστική θεωρία ο όρος οικονομική κρίση χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει μια δυσλειτουργία του καπιταλιστικού συστήματος, κατά τη διάρκεια της οποίας παρατηρείται υπερπαραγωγή προϊόντων, η οποία συνεπάγεται μια καταστροφή σε ευρεία κλίμακα των παραγωγικών δυνάμεων της οικονομίας. Οι επιχειρηματίες, προσπαθώντας να αυξήσουν τα κέρδη τους, παράγουν και ρίχνουν στην αγορά όσο περισσότερα εμπορεύματα μπορούν προσδοκώντας στην πώλησή τους. Σαν σύνολο οι καπιταλιστές ενδιαφέρονται να διευρύνεται η αγοραστική δύναμη των μαζών, προκειμένου να μπορούν να πωλούν τα προϊόντα τους, ο κάθε ξεχωριστός επιχειρηματίας όμως, για να μειώσει το κόστος παραγωγής του, προσπαθεί να κρατά χαμηλά τους μισθούς των εργατών του. Οι εργάτες όμως είναι οι βασικοί αγοραστές των προϊόντων και, όσο μειώνεται το εισόδημά τους, τόσο περιορίζεται η αγοραστική τους δύναμη. Όταν όμως η προσφορά ξεπερνάει σε μεγάλο βαθμό την ζήτηση, αυξάνουν τα αποθέματα αδιάθετων προϊόντων, μειώνεται η παραγωγή και οι επενδύσεις, γεγονός που συνεπάγεται περαιτέρω μείωση των μισθών και αύξηση της ανεργίας. Έτσι όμως μειώνεται περαιτέρω η αγοραστική δύναμη των μαζών και ο φαύλος κύκλος διευρύνεται, εκτός αν επινοηθούν άλλοι τρόποι εξόδου από την κρίση.

 

5. Πού οφείλεται η πρόσφατη οικονομική κρίση;

Η σημερινή κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ από την ταυτόχρονη συνύπαρξη των ακόλουθων τριών παραγόντων:

 

6. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες της χώρας μας;

Η κρίση στη χώρα μας έχει μεγαλύτερο βάθος και διάρκεια από ότι σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η δομή και τα διαρθρωτικά της προβλήματα είναι διαφορετικά, ενώ γίνονται οξύτερα κάτω και από τις συνθήκες της διεθνούς κρίσης. Η παραγωγική βάση της Ελληνικής Οικονομίας είναι ισχνή καθώς στηρίχθηκε, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε τομείς όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία και η οικοδομή, κλάδους που πλήττονται πρώτοι και με ιδιαίτερη ένταση από την κρίση. Ακόμη οι Τράπεζες, το πιο ισχυρό τμήμα του ελληνικού κεφαλαίου, οι οποίες λειτούργησαν με πρωτόγνωρους ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, με την επέκταση τους στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μαζί με άλλες μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, εκτέθηκαν στην διεθνή κρίση με την ανάληψη υψηλών κινδύνων, καθώς η κρίση αυτή πλήττει με ιδιαίτερη σφοδρότητα τις χώρες αυτές. Έτσι, και μετά την είσοδο του ΔΝΤ και της "τρόικας" στην χώρα μας, η ελληνική οικονομία, βρίσκεται παγιδευμένη ανάμεσα στην οικονομική ύφεση και τη δημοσιονομική κατάρρευση. Παράλληλα η δημόσια διοίκηση στην χώρα μας θεωρείται ιδιαίτερα αναποτελεσματική και ανίκανη να υποστηρίξει αναπτυξιακές προσπάθειες. Η δομή και η οργάνωση των περισσότερων ελληνικών δημόσιων ιδρυμάτων θεωρείται γραφειοκρατική και χαρακτηρίζεται από την έλλειψη κατάλληλων συστημάτων τεκμηρίωσης, αξιολόγησης και ελέγχου.

7. Ποιες είναι οι κυριότερες αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ζωή μας;

Η οικονομική κρίση επηρεάζει αρνητικά την ζωή μας κυρίως επιβαρύνοντας τις συνθήκες εργασίας και τις κοινωνικές παροχές.

8. Πώς επιβαρύνει η οικονομική κρίση τις συνθήκες εργασίας;

Η οικονομική κρίση επηρεάζει αρνητικά τις συνθήκες εργασίας με τους εξής τρόπους:

 

 

9. Τι εννοούμε με τον όρο "κοινωνικό κράτος" ή "κράτος πρόνοιας";

Με τους όρους αυτούς εννοούμε την παροχή δωρεάν υπηρεσιών από την πολιτεία προς τους πολίτες στους τομείς της υγείας, της ασφάλισης, της παιδείας, της κατοικίας κλπ.

Η έννοια του κοινωνικού κράτους εισήχθη στο πολιτικό λεξιλόγιο αμέσως μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και ουσιαστικά αποτέλεσε έναν σημαντικό μεταπολεμικό συμβιβασμό μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας στις χώρες της Ευρώπης. Ο συμβιβασμός αυτός αφορούσε αφενός την αποδοχή εκ μέρους των δυνάμεων της εργασίας της λειτουργίας των θεσμών της ελεύθερης αγοράς και του οικονομικού ανταγωνισμού (του καπιταλιστικού συστήματος), και αφετέρου την αποδοχή εκ μέρους του κεφαλαίου βασικών κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων των κυριαρχούμενων τάξεων. Έτσι οι κοινωνικές υπηρεσίες και η κοινωνική νομοθεσία αποτέλεσαν αναπόσπαστο στοιχείο της σύγχρονης κοινωνικής ζωής σε κάθε Ευρωπαϊκή χώρα. Όμως έτσι κι αλλιώς, από την δεκαετία του 1980, το κοινωνικό κράτος θεωρείται διεθνώς εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη και επιδιώκεται συστηματικά η υποβάθμισή του, ακόμα και σε χώρες που δεν αντιμετωπίζουν σοβαρή οικονομική ύφεση.

Υπάρχουν διάφορα μοντέλα κράτους πρόνοιας. Εμάς αφορά το λεγόμενο "νότιο μοντέλο", στο οποίο η προνοιακή πολιτική βασίζεται κυρίως σε χρηματικές παροχές (επιδόματα), ενώ δεν υφίσταται εθνικό πρόγραμμα ελάχιστου εισοδήματος για άτομα και οικογένειες με ανεπαρκή εισοδήματα. Το μεγαλύτερο μέρος των κοινωνικών δαπανών το καταλαμβάνουν οι συντάξεις, ενώ οι παροχές και οι υπηρεσίες προς την οικογένεια είναι περιορισμένες. Η έλλειψη ή η απουσία κοινωνικής πολιτικής υποκαθίσταται από ισχυρούς οικογενειακούς και φιλικούς δεσμούς που λειτουργούν ως «πρωταρχικό κοινωνικό δίκτυο ασφαλείας». Η παροχή υγειονομικής περίθαλψης χαρακτηρίζεται από καθολικότητα μέσω ενός θεσμοθετημένου Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο όμως εμφανίζει χαμηλή αποδοτικότητα, με οργανωτικές ελλείψεις και ιδιαίτερη διαπλοκή με τον ιδιωτικό τομέα. Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής έχει ως γνώρισμα την ανομοιόμορφη κατανομή βαρών στις διάφορες επαγγελματικές ομάδες, λόγω ανομοιογένειας του θεσμικού πλαισίου, εκτεταμένης παραοικονομίας και φοροδιαφυγής. Άλλο σημαντικότατο ζήτημα, που καθιστά την λειτουργία του κοινωνικού κράτους προβληματική στην Ελλάδα είναι η μείωση των γεννήσεων και η γήρανση του πληθυσμού. Έτσι μια μικρή (και συνεπώς ανεπαρκής) ομάδα πληθυσμού καλείται με την εργασία της να συντηρήσει όλο και μεγαλύτερες ομάδες ηλικιωμένων. Και η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται με την μείωση των μισθών, καθώς και την γνωστή μας παραοικονομία και εισφοροδιαφυγή.

 

10. Με τι τρόπο η οικονομική κρίση επιδρά αρνητικά στην λειτουργία του κράτους πρόνοιας;

Η κρίση συρρικνώνει το κοινωνικό κράτος με τον περιορισμό των κοινωνικών δαπανών για δωρεάν υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση, για οικογενειακά και αναπηρικά επιδόματα, για κοινωνική ασφάλιση και καταπολέμηση της φτώχειας.

Σοβαρή συνιστώσα της υποβάθμισης του κοινωνικού κράτους είναι η πτώση της λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών υγείας. Δεδομένου ότι το εισόδημα των πολιτών μειώνεται, οι δημόσιες υπηρεσίες γίνονται για τους περισσότερους η μοναδική πηγή υγειονομικής φροντίδας και περίθαλψης, ενώ παράλληλα οι δυνατότητες των κυβερνήσεων για χρηματοδότηση περιορίζονται. Επιπλέον και οι εργαζόμενοι στους τομείς της δημόσιας υγείας και ασφάλειας αντιμετωπίζουν τους ίδιους κινδύνους στρες, εργασιακής εξουθένωσης, μείωσης των μισθών, καθώς και αυξημένο φόρτο εργασίας, αφενός λόγω αύξησης της ζήτησης των υπηρεσιών τους και αφετέρου μείωσης των προσλήψεων νέων υπαλλήλων (ή στην χειρότερη περίπτωση λόγω απολύσεων, πχ συμβασιούχων).

 

11. Με τι τρόπο επιδρά η κρίση στην υγεία μας;

Η κρίση επιδρά στην υγεία κυρίως μέσω της εργασιακής ανασφάλειας, της ανεργίας και της φτώχειας. Η επίδραση εξαρτάται από τους εξής κυρίως παράγοντες:

 

 

12. Ποια είναι τα δευτερογενή οφέλη της εργασίας;

Η εργασία, πλην της ικανοποίησης επιβιωτικών αναγκών, παρουσιάζει σημαντικά επιπλέον οφέλη, που είναι η αίσθηση χρησιμότητας και κοινωνικής αποδοχής, το κύρος, η αίσθηση αποτελεσματικότητας, η διεύρυνση των κοινωνικών σχέσεων, η πρόσβαση σε συλλογικές δραστηριότητες, καθώς και η ικανότητα οργάνωσης και νοηματοδότησης του χρόνου και των δραστηριοτήτων τους.

 

13. Ποιες χώρες επιβαρύνονται περισσότερο από τις κρίσεις;

Οι οικονομικές και οι άλλες γενικές κρίσεις (πχ οι φυσικές καταστροφές) επιβαρύνουν περισσότερο χώρες με χαμηλά εισοδήματα και με περιορισμένες κοινωνικές παροχές. Αντίθετα φαίνεται ότι οι πολίτες των πλουσιοτέρων χωρών δεν επιβαρύνονται ιδιαίτερα από τις οικονομικές κρίσεις, αφού αυτές διαθέτουν ισχυρότερους μηχανισμούς κοινωνικής υποστήριξης. Στις χώρες αυτές συνήθως η θνησιμότητα των πολιτών δεν αυξάνει, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μειώνεται.

 

14. Ποιες οργανικές παθήσεις αυξάνουν σε περιόδους κρίσης;

Έχει διαπιστωθεί αύξηση της συχνότητας συγκεκριμένων παθήσεων, που θεωρούνται ότι σχετίζονται με το άγχος, την κατάχρηση αλκοόλ και καπνού, τις κακές συνθήκες ζωής, την αύξηση του σωματικού βάρους, την αύξηση της τιμής των φαρμάκων κλπ. Αυτές είναι διάφορες λοιμώδεις ασθένειες, όπως το σύνδρομο ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV) και η πολύ-ανθεκτική φυματίωση, οι ισχαιμικές καρδιοπάθειες, ο καρκίνος του πνεύμονα και άλλες κακοήθεις νεοπλασίες, χρόνιες αναπνευστικές και ηπατικές παθήσεις και έλκη στομάχου. Αντίθετα έχει βρεθεί ότι μειώνονται οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα.

 

15. Γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικές οι επιδράσεις της κρίσης στην ψυχική υγεία των πολιτών;

Οι επιδράσεις στην ψυχική υγεία πολύ σημαντικές, γιατί προκαλούν σημαντική έκπτωση της λειτουργικότητας, ενώ είναι ιδιαίτερα συχνές, έτσι ώστε να συμβάλουν αρνητικά στην οικονομία των χωρών, που βρίσκονται σε ύφεση. Η ψυχική υγεία δεν είναι απλά η απουσία συγκεκριμένων ψυχιατρικών διαταραχών, αλλά περισσότερο συνδέεται με το γενικότερο αίσθημα ευεξίας και παραγωγικότητας του ατόμου. Το ψυχικά υγιές άτομο έχει συνείδηση των δυνατοτήτων του, μπορεί να διαχειρισθεί τις συνήθεις ψυχοπιεστικές καταστάσεις της ζωής του, να εργαστεί παραγωγικά και να συμμετάσχει στην λειτουργία της κοινότητάς του. Η καλή ψυχική υγεία είναι η βάση για την απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων, ευελιξίας και ανθεκτικότητας (resilience), που είναι απαραίτητες για την διαχείριση του στρες, ενώ αποτελούν βασική προϋπόθεση για την σωστή λειτουργία της οικογένειας, της κοινότητας, της κοινωνίας. Οι διαταραχές στην ψυχική υγεία των πολιτών, σε περιόδους κρίσης, έχουν σοβαρές οικονομικές συνέπειες. Για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν υπολογιστεί στο επίπεδο του 3 – 4 % του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, κυρίως λόγω μείωσης της παραγωγικότητας. Έτσι η καλή ψυχική υγεία των πολιτών είναι πολύ σημαντική για την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία των χωρών.

 

16. Πώς επιδρά η κρίση στην ψυχική υγεία και την θνησιμότητα;

Η επισφαλής εργασία και η ανεργία, που οδηγούν στην φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό, συνδέονται με αύξηση της κατανάλωσης αλκοόλ και καπνού, καθώς και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Οι συνθήκες αυτές οδηγούν σε αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας, της εγκληματικότητας, των αυτοκτονιών και των ανθρωποκτονιών. Παρατηρείται επίσης σημαντική αύξηση επεισοδίων κατάθλιψης και άλλων ψυχιατρικών και ψυχοσωματικών διαταραχών, που με την σειρά τους συνδέονται επίσης με αύξηση αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών και αυτοκτονικότητα. Μελέτες στη Βρετανία, κατά τις δεκαετίες του ΄70 και ’80, έδειξαν ότι οι άνεργοι είχαν ποσοστό θνησιμότητας 25% μεγαλύτερο σε σχέση με τους εργαζόμενους ισοδύναμης κοινωνικοοικονομικής ομάδας. Οι άνεργοι βιώνουν πιο συχνά ψυχικές διαταραχές, σε σύγκριση με τους εργαζόμενους (34% έναντι 16%), παρουσιάζοντας μεικτά συμπτώματα κατάθλιψης, άγχους, ψυχοσωματικών συμπτωμάτων και μειωμένη αυτοεκτίμηση. Σε Βρετανική μελέτη βρέθηκε επίσης ότι για κάθε αύξηση 1% στην ανεργία υπήρχε αύξηση 0,8% στις αυτοκτονίες, στις ηλικίες κάτω των 65 ετών, καθώς και αύξηση 0,8% στις ανθρωποκτονίες.

 

17. Τι έχει βρεθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα;

Σε Ελληνικές μελέτες έχουν διαπιστωθεί συνοπτικά τα εξής:

 

 

18. Με ποιους παράγοντες συσχετίζεται η επίδραση της κρίσης στην υγεία των παιδιών;

Οι επιδράσεις των διαφόρων κρίσεων (μακρο- και μικροοικονομικών, φυσικών καταστροφών κλπ) στην υγεία των παιδιών είναι πολύ σημαντικές και συνδέονται με τους εξής παράγοντες:

 

 

19. Πώς επηρεάζεται η παιδική θνησιμότητα;

Η παιδική θνησιμότητα σε περιόδους κρίσης ποικίλει σημαντικά ανάλογα με την οικονομία της χώρας. Στοιχεία από την τελευταία οικονομική κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ότι η παιδική θνησιμότητα μειώνεται, πιθανώς λόγω αύξησης της φροντίδας που οι μητέρες δίνουν στα παιδιά τους. Αντίστοιχα ευρήματα υπήρξαν και σε παλαιότερες Σκανδιναβικές μελέτες. Αντίθετα οι κρίσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες ή χώρες του τρίτου κόσμου δείχνουν σαφή αύξηση της βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας (Ινδονησία, Περού κλπ).

 

20. Πώς επηρεάζεται η λειτουργικότητα των εμβρύων στην διάρκεια της εγκυμοσύνης;

Στην διάρκεια της εγκυμοσύνης χρειάζεται η μητέρα να είναι υγιής, να τρέφεται σωστά και να βρίσκεται σε καλή συναισθηματική κατάσταση. Ο υποσιτισμός της μητέρας βλάπτει την εγκεφαλική ανάπτυξη του εμβρύου, και μπορεί να έχει πολύ αρνητικές συνέπειες στην σωματική, νοητική και συναισθηματική του ανάπτυξη και υγεία, συχνά με μόνιμο χαρακτήρα. Επίσης η κατάθλιψη και το στρες της μητέρας έχουν συνδεθεί με χαμηλό βάρος γέννησης, τροποποιημένη απάντηση του παιδιού σε αγχογόνα ερεθίσματα, καθώς και αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη και τις μελλοντικές μαθησιακές ικανότητες του παιδιού.

 

21. Πώς επιβαρύνει η κρίση την υγεία των παιδιών στην προσχολική ηλικία;

Τα δύο – τρία πρώτα χρόνια της ζωής είναι καθοριστικά για την σωματική, νοητική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Στην περίοδο αυτή ο εγκέφαλος συνεχίζει να αναπτύσσεται ταχύτατα όσον αφορά την δομή και την λειτουργία του, ενώ το βρέφος αναπτύσσει ισχυρό συναισθηματικό δεσμό με την μητέρα (ή το υποκατάστατό της), καθώς και, δευτερευόντως, με άλλα πρόσωπα που του παρέχουν φροντίδα. Η συγκινησιακή αυτή σύνδεση επιτρέπει στο παιδί να έχει καλύτερο αυτοέλεγχο, σιγουριά στον εαυτό του και να αναπτύσσει υγιέστερες κοινωνικές σχέσεις (οικογενειακές, φιλικές, συντροφικές κλπ) σε όλη την διάρκεια της ζωής του. Στην πραγματικότητα έχει διαπιστωθεί ότι η παροχή αγάπης και τρυφερότητας στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού είναι τα καλύτερα εφόδια για υγιέστερες κοινωνικές και συντροφικές σχέσεις σε όλη την διάρκεια της ζωής, καθώς και καλύτερη εκπαιδευτική, επαγγελματική και οικονομική εξέλιξη. Η καλή σωματική, γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού στην ηλικία αυτή συνδέεται με την επάρκεια της διατροφής του, την υγεία της μητέρας και την φροντίδα, την στοργή, καθώς και τα ερεθίσματα που δίνει στο παιδί, αλλά και την συνολική λειτουργία της οικογένειας. Ο υποσιτισμός του βρέφους μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για το μέλλον του. Για παράδειγμα, η έλλειψη του ρετινοϊκού οξέος, παραγώγου της βιταμίνης Α, έχει αρνητική επίδραση στη νοητική ανάπτυξη, η έλλειψη των ω-3 λιπαρών οξέων σχετίζεται με μεγαλύτερη επίπτωση κατάθλιψης και χαμηλή ικανότητα εστίασης της προσοχής, ενώ η έλλειψη σιδήρου διαταράσσει τη διαδικασία της μυελίνωσης. Έχει βρεθεί επίσης ότι η κρίση σε οικονομικά ασθενέστερες χώρες έχει σαν συνέπεια αυξημένη βρεφική θνησιμότητα, αλλά και μικρότερη σωματική ανάπτυξη των παιδιών, ιδίως στις αγροτικές ή τις φτωχότερες γενικά οικογένειες. Επιπλέον μητέρες που βιώνουν έντονο στρες και κατάθλιψη μπορεί να τα παραμελούν (ή ακόμη και να τα κακοποιούν) τα παιδιά τους. Για παράδειγμα, μια μελέτη στον Ισημερινό στην διάρκεια της κρίσης του 1998 – 2000 έδειξε σημαντικές ελλείψεις στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών ηλικίας 6-11 και 18-29 μηνών, περίοδοι που ταυτίζονται με τα σημαντικότερα αναπτυξιακά άλματα της εγκεφαλική λειτουργία στην πρώτη παιδική ηλικία. Το καλό πάντως είναι ότι οι διαταραχές στην ηλικία αυτή είναι σχετικά εύκολα αναστρέψιμες, σε περίπτωση βελτίωσης των συνθηκών ζωής της οικογένειας (πχ με παροχή οικονομικής βοήθειας, συναισθηματικής υποστήριξης κλπ).

 

22. Ποιες είναι οι επιδράσεις της κρίσης σε παιδιά σχολικής ηλικίας;

Στην μέση παιδική ηλικία, που αντιστοιχεί γενικά στα σχολικά χρόνια, το παιδί αναπτύσσει την ικανότητα να μαθαίνει, να επεξεργάζεται με λογικό τρόπο τα προβλήματά του και να αναπτύσσει προσωπικές σχέσεις με συνομηλίκους και δασκάλους. Οι επιδεξιότητες αυτές παίζουν σημαντικό ρόλο στις σχολικές επιδόσεις του παιδιού, στην μελλοντική του επαγγελματική αποκατάσταση, καθώς και στην ικανότητά του να αναπτύσσει ικανοποιητικές διαπροσωπικές σχέσεις. Για την ικανοποιητική εξέλιξη των παιδιών στην περίοδο αυτή σημαντικοί παράγοντες είναι: 1) Η λειτουργία της οικογένειας και η ψυχική υγεία των γονιών∙ 2) η σημασία που αποδίδουν οι γονείς στην εκπαίδευση και στην παροχή ερεθισμάτων στο παιδί, και∙ 3) το σχολικό περιβάλλον και οι συνομήλικοι του παιδιού. Σε γενικές γραμμές δεν έχει διαπιστωθεί μείωση της σχολικής φοίτησης. Συγκεκριμένα, σε ισχυρές οικονομικά χώρες, οι γενικευμένες οικονομικές κρίσεις συνδέονται με αύξηση της σχολικής παρακολούθησης των παιδιών, ενώ σε χώρες του τρίτου κόσμου έχει παρατηρηθεί αρνητική επίδραση στην εκπαίδευση των παιδιών, γεγονός που ενισχύει τον φαύλο κύκλο της φτώχειας στις χώρες αυτές. Οι τρόποι με τους οποίους οι κρίσεις επηρεάζουν την εκπαίδευση είναι πολλοί: 1) Είναι δυνατόν να μειώνονται οι δημόσιες δαπάνες∙ 2) επηρεάζεται αρνητικά το οικογενειακό περιβάλλον, όπως προαναφέρθηκε∙ 3) είναι δυνατόν και οι εκπαιδευτικοί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες, που μεταφέρουν στο σχολικό περιβάλλον, επηρεάζοντας αρνητικά την σχέση με τους μαθητές τους.

 

23. Ποιες είναι οι αρνητικές επιδράσεις της κρίσης στους εφήβους;

Η εφηβεία είναι η περίοδος μεγάλων αλλαγών, όπου ο νέος ή η νέα αποκτούν νέες φυσικές και κοινωνικές δεξιότητες, καθώς και ικανότητα για αφηρημένη σκέψη, για ηθική δέσμευση (αποκτούν σταδιακά τις δικές τους αξίες), αυτογνωσία, αποδοχή της σεξουαλικότητάς τους. Έτσι αναπτύσσουν σταδιακά την αίσθηση "ταυτότητας" (ποιος είμαι, πού πάω και γιατί) και θέτουν στόχους για την μελλοντική επαγγελματική τους δραστηριοποίηση. Οι σοβαρές βιολογικές και ψυχοκοινωνικές αλλαγές της εξελικτικής αυτής φάσης καθιστούν τους νέους ευάλωτους σε καταθλιπτικές και αγχώδεις διαταραχές, καθώς και εξαρτήσεις ή παραπτωματικές συμπεριφορές, που συχνά αναπτύσσονται κάτω από την επίδραση συνομηλίκων. Σε περιόδους κρίσης η επίδραση της οικογένειας, χωρίς να είναι αμελητέα, παίζει μικρότερο ρόλο για τον νέο σε σχέση με την ευρύτερη κοινωνία, στην οποίαν ανήκει. Παρόλα αυτά είναι δυνατόν ο έφηβος να βιώνει σαν "στίγμα" την οικονομική ανέχεια της οικογένειάς του, γεγονός που μπορεί να τον επιβαρύνει στην προσπάθειά του για κοινωνικοποίηση. Όσον αφορά την επίδραση της κρίσης στην εκπαίδευση, έχει διαπιστωθεί ότι γενικά δεν μειώνεται το ποσοστό φοίτησης των εφήβων, ούτε ότι οι νέοι αφήνουν το σχολείο για να εργαστούν και να βοηθήσουν την οικογένεια (αυτό μπορεί να συμβαίνει στην διάρκεια μικρότερης έκτασης κρίσεων - πχ ασθένεια ή θάνατος ενός γονέα - και κυρίως σε φτωχότερες χώρες). Η κυριότερες έρευνες όμως, σε σχέση με την επίδραση της οικονομικής κρίσης στην εφηβεία, έχουν εστιάσει στο θέμα της μετάβασης στην αγορά εργασίας. Η απόκτηση εργασίας για τους νέους αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην διαδικασία της απόκτησης αυτοπεποίθησης, την ανάπτυξη αυτονομίας και αυτάρκειας, που αποτελούν βασικές προϋποθέσεις της ενηλικίωσης. Και δυστυχώς έχει επανειλημμένα βρεθεί ότι οι νέοι αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. Επιπλέον έχουν γίνει οι εξής διαπιστώσεις για τις εργασιακές συνθήκες των νεότερων σε περιόδους ύφεσης:

 

 

24. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν θετικά την ψυχική υγεία σε περιόδους κρίσης;

Έχουν διαπιστωθεί οι εξής βοηθητικοί παράγοντες:

 

 

25. Τι είδους συγκεκριμένες παρεμβάσεις χρειάζεται να γίνονται από την Πολιτεία για τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών της οικονομικής κρίσης στην υγεία των πολιτών;

 

26. Έχουν γίνει άλλες επισημάνσεις διεθνώς για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης στην υγεία των πολιτών;

 

27. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να διαχειριστούμε την οικονομική κρίση σε προσωπικό επίπεδο ή να συμβάλουμε προσωπικά στην αντιμετώπισή της;

Αναφέρω εδώ κάποιες παρατηρήσεις, που προέκυψαν από την εργασία μου με άτομα που βρίσκονταν σε κρίση:

 

27. Ποιες πηγές θα μου χρησίμευαν, αν ήθελα να μελετήσω εκτενέστερα το ζήτημα;