Email: imsigalas@hotmail.com | Τηλ.: 6944 396049 | | English

Η Παιδοψυχιατρικη Συμβουλευτικη Σε Κατασκηνωτικα Προγραμματα Για Παιδια Με Ειδικες Αναγκες.

Σιγάλας Ι.Μ., Χριστοφόρου Λ., Κόντος Κ., Πολυχρόνης Π.

Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.).
3ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Συμβουλευτικής,
Αθήνα, 26 -28 Σεπτεμβρίου 1996.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) είναι ο ασφαλιστικός φορέας των εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. είναι αυτοδύναμος και αυτοδιαχειριζόμενος οργανισμός Υγείας και Πρόνοιας, δεν επιχορηγείται από το κράτος και διοικείται από αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο. Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. έχει αναπτύξει πολλές πρωτοποριακές δραστηριότητες για τα μέλη του, ανάμεσα στις οποίες είναι τα θερινά κατασκηνωτικά προγράμματα για παιδιά και εφήβους στις κατασκηνώσεις του Ταμείου στον Διόνυσο και στον Κοκκιναρά Αττικής, καθώς και στην Χαλκιδική. Από το 1994 αποφασίστηκε να περιληφθούν μέσα στις δραστηριότητες αυτές και κατασκηνωτικά προγράμματα για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες των μελών του Ταμείου. Τα προγράμματα αυτά είναι δύο ειδών:


 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Το καλοκαίρι του 1994, μετά από εισήγηση της υπεύθυνης Κοινωνικής Λειτουργού (Λ. Χριστοφόρου) και την σύμφωνη γνώμη του Παιδοψυχίατρου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (Π. Πολυχρόνης), αποφασίστηκε από το Ταμείο να γίνει δοκιμαστικά μια πρόσθετη κατασκηνωτική περίοδος στις εγκαταστάσεις του Ταμείου στον Κοκκιναρά, δεκαήμερης διάρκειας, για παιδιά με ειδικές ανάγκες των μελών του Ταμείου. Στην περίοδο αυτή πήραν μέρος 15 παιδιά με ποικίλης βαρύτητας νοητικές, εξελικτικές και νευρολογικές διαταραχές. Εμψυχωτές των παιδιών ήταν 15 εξειδικευμένα στελέχη, ενώ ζητήθηκε και η συνεργασία Σύμβουλου Παιδοψυχίατρου (Γ. Σιγάλας). Το πρόγραμμα είχε σημαντική επιτυχία, κάλυψε τους στόχους του, ενώ από αυτό έμειναν ευχαριστημένοι τόσο τα παιδιά, όσο και οι γονείς τους. Έτσι το επόμενο έτος πάρθηκε η απόφαση να υλοποιηθούν τα δύο κατασκηνωτικά προγράμματα που έχουν προαναφερθεί, δεκαήμερης επίσης διάρκειας. Στα προγράμματα αυτά πήραν μέρος 30 παιδιά, 6 από τα οποία ήταν παιδιά υπαλλήλων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (Α.Τ.Ε.), με την οποία άρχισε μία συνεργασία. Την περίοδο εκείνη μας απασχόλησε ιδιαίτερα η οργάνωση του Προγράμματος Αλληλεπίδρασης, γιατί θεωρήσαμε ότι η αλληλεπίδραση ανάμεσα στις διαφορετικές ομάδες παιδιών και στελεχών θα μπορούσε να αποτελέσει μια εμπειρία χρήσιμη και ικανοποιητική για όλους.

Επιπλέον, τον χειμώνα του 1995-96 έγιναν δύο συναντήσεις ανάμεσα στους υπεύθυνους του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., τα στελέχη των προγραμμάτων και τα παιδιά με τις οικογένειές τους. Στις συναντήσεις αυτές: α) συζητήθηκε η εξέλιξη των προγραμμάτων β) δηλώθηκε η επιθυμία όλων για συνέχιση των προγραμμάτων γ) άρχισαν να αναπτύσσονται σχέσεις ανάμεσα στους γονείς των παιδιών, οι οποίοι, αν και συνάδελφοι, συχνά δεν είχαν συζητήσει ποτέ μεταξύ τους για τα προβλήματα των παιδιών τους. Επίσης στις συναντήσεις αυτές φάνηκε καθαρά η ανάπτυξη μίας δυναμικής εξέλιξης στις σχέσεις ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες (Τ.Υ.Π.Ε.Τ., στελέχη, παιδιά και οικογένειες), που έδωσε καινούργιο νόημα και συνέχεια στην κατασκηνωτική εργασία.

Το καλοκαίρι του 1996 τα προγράμματα επαναλήφθηκαν ως εξής:

Το Πρόγραμμα Αλληλεπίδρασης υλοποιήθηκε, όπως πριν, στον Κοκκιναρά. Είχε δεκαήμερη διάρκεια και εντάχθηκε στην τρίτη κατασκηνωτική περίοδο για υγιή παιδιά ηλικίας 6 έως 13 ετών. Στην περίοδο αυτή, που διαρκούσε 20 ημέρες, υπήρχαν στην κατασκήνωση 150 περίπου παιδιά με τα στελέχη τους. Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και οι συνοδοί τους έφθασαν στην κατασκήνωση στο μέσο της περιόδου και έμειναν μέχρι το τέλος της. Στο Πρόγραμμα πήραν μέρος 30 παιδιά και έφηβοι, ηλικίας 6 έως 20 ετών, τα περισσότερα από τα οποία είχαν συμμετάσχει και σε προηγούμενα προγράμματα. Τα παιδιά παρουσίαζαν τις εξής διαταραχές: α) Νοητική καθυστέρηση ελαφρού έως μέσου βαθμού. Σε ορισμένα παιδιά η νοητική καθυστέρηση ήταν εκδήλωση Συνδρόμου Down ή άλλης χρωμοσωμιακής διαταραχής β) διάχυτη εξελικτική διαταραχή ελαφρού βαθμού, με σχετικά ικανοποιητική νοητική λειτουργία και ανάπτυξη λόγου γ) παραπληγία ή τετραπληγία, στα πλαίσια εκφυλιστικής νευρολογικής διαταραχής, με ή χωρίς φυσιολογικό νοητικό επίπεδο.

Οι «εμψυχωτές», όπως τους ονομάσαμε, των παιδιών παρουσίαζαν τα εξής χαρακτηριστικά: α) όσον αφορά το επάγγελμά τους ήταν γυμναστές, εργοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, λογοπεδικοί ή εκπαιδευτικοί β) είχαν πείρα στην αγωγή παιδιών με ειδικές ανάγκες και γ) είχαν κατασκηνωτική εμπειρία, οργανωτικές ικανότητες, ενθουσιασμό και διάθεση για κατανόηση και φροντίδα των παιδιών.

Οι στόχοι του Προγράμματος ήταν οι εξής:

Στην εφετινή περίοδο το «Αποκλειστικό» πρόγραμμα φιλοξενήθηκε στις κατασκηνώσεις της Α.Τ.Ε. στην Περαχώρα Λουτρακίου. Το πρόγραμμα εντάχθηκε στην τρίτη κατασκηνωτική περίοδο για υγιή παιδιά ηλικίας 7 - 15 ετών. Υπήρξε περιορισμένη αλληλεπίδραση ανάμεσα στις δύο ομάδες παιδιών λόγω της βαρύτητας των διαταραχών των παιδιών του ειδικού προγράμματος. Παρόλα αυτά η συμβίωση και η συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες, όπου δοκιμάστηκε, είχε ικανοποιητικά αποτελέσματα και τα «ειδικά» παιδιά έγιναν καλά ανεκτά.

Το πρόγραμμα είχε δεκαήμερη διάρκεια. Σ' αυτό συμμετείχαν 10 παιδιά, όλα αγόρια, ηλικίας 10 - 25 ετών. Τα παιδιά παρουσίαζαν διάχυτη εξελικτική διαταραχή σοβαρού βαθμού, με περιορισμένη χρήση της γλώσσας και χαμηλό νοητικό επίπεδο, νοητική καθυστέρηση μέσου ή σοβαρού βαθμού και διάφορα νευρολογικά σύνδρομα. Τα περισσότερα από αυτά είχαν λάβει μέρος και στο αντίστοιχο περυσινό πρόγραμμα. Εμψυχωτές των παιδιών ήταν 10 άτομα με προσόντα αντίστοιχα με το προηγούμενο πρόγραμμα. Επιπλέον υπήρχε μία νοσηλεύτρια, που βοηθούσε στην φροντίδα των παιδιών.

Οι στόχοι του προγράμματος ήταν οι εξής:


 

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

Η συμβολή του Παιδοψυχίατρου στην οργάνωση και υλοποίηση των ειδικών κατασκηνωτικών προγραμμάτων είχε πολυεπίπεδο και πολυεστιακό χαρακτήρα. Οι στόχοι του ήταν:

Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες, που ανέπτυξε ο Παιδοψυχίατρος, ήταν οι ακόλουθες

Πριν από την έναρξη των προγραμμάτων:

Στην διάρκεια των προγραμμάτων, ο Παιδοψυχίατρος:

Κατά την λήξη των προγραμμάτων και αργότερα ο Παιδοψυχίατρος:


 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ